Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מערכות אנרגטיות’

לאדם הלומד ישנה נאמנות לדבר אחד – לאמת שבהתבוננויות שלו. הוא גדל כשהוא ממשיך להתבונן. ניתן להציע תאוריה כפירוש להתבוננות ולמעשה, ניתן להציע תאוריות רבות שיסבירו התבוננות אחת, אבל כל הזמן יש להמשיך ולהתבונן. התבוננות, מרגע שנעשתה, עומדת בזכות עצמה.

הפירושים והמסקנות מאותה התבוננות צריכות להיות פתוחות כשאלות. אך אין לבטל התבוננות רק משום שהיא לא עמדה בקנה אחד עם גישה, מודל או תאוריה קיימים. העיקרון הזה תקף לרפואה קלינית כמו שהוא תקף לניסויים מדעיים. (מג'יד עלי, רופא)

הגוף מורכב מרשת של מערכות אנרגטיות-מולקולריות וישנו קושי רב להכיל ניסוי על רכיב ספציפי בהקשר הרחב של גוף האדם. אחת מהדוגמאות העצובות לכך היא ההכרח ברפואה מגדרית, תרופות שמתאימות לגברים (רוב הניסויים הקליניים מבוצעים על גברים) יצרו נזקים אצל נשים משום שהפיזיולוגיה של האישה שונה מזו של הגבר.

ברפואה הסינית חלק מהאבחנה הבסיסית היא טיפוס הגוף של המטופל, ומתוארים יותר מ 20 טיפוסי גוף שונים עליהן פועלות נקודות הדיקור בניואנסים שונים.

שיטות המחקר של היום פשוט לא מתאימות לאנשים. כשמבינים שהגוף הוא מערכת אקולוגית, ברור שבדיקת מרכיב ספציפי (למשל כשבודקים תרופה), ישפיע על מערכות שונות בגוף. החשיבה שתומכת בבידוד הגורם הנבדק אינה 'תופסת מים' כשאנו ניגשים לחקירה בגישה הוליסטית.

הצעה אחת לפתרון הבעיה הסבוכה הזו – האדם, היא להבין שדברים שנראים על פניו כנוגדים אחד את השני יכולים להתקיים בו זמנית. כלומר לחקור את ההשפעות על האדם כמו שאנו מסתכלים על ההשפעות של השמש, הירח, הכוכבים, הזרמים הפנימיים של הים ועוד תופעות על כדור הארץ. דה וינצ'י כתב "אני אדבר על התפקודים של כל חלק בכל כיוון, כשאני שם לנגד עיניך תיאור של כל מבנה ומהותו החומרית של האדם."

לחקור את האדם כמערכת אקולוגית שלמה, לקבל כמויות נתונים אינסופיות ולהצליב אותן, לחפש ולהפיק מהניסויים התבוננויות. להיות פשוטים וכנים.

תיאור כזה יביא את הרפואה למקום חדש, אחר, מקום שיביא חיוך לכל הרופאים הדגולים של העבר.

מודעות פרסומת

Read Full Post »